Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148703
Số người đang truy cập: 4

Thông Tin Khác

Ngày 30/3, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành nhằm đánh giá chủ trương quy hoạch quỹ đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) và đề xuất các phương án, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
Ngày 18/12/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Xuyên Mộc, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức tổng kết Dự án nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) giai đoạn 2016 - 2020, Theo đó, dự án góp phần giúp nhiều nông dân thoát nghèo bền vững.
Ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại kỳ họp thứ mười chín Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự thống nhất cao đã thông qua dự thảo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trung tâm Khuyến nông được Sở Nông nghiệp và PTNT phân giao nhiệm vụ xây dựng Chương trình Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 5327/UBND-Vp ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.
Hiển thị 1 - 5 of 41 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 9