Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9098119
Số người đang truy cập: 4

Kỹ Thuật KNKN - Chăn nuôi

'Chuyển đổi kỹ thuật số' đã tạo ra tiếng vang trong lĩnh vực nông sản thực phẩm trong gần một thập kỷ nay. Nó đã cho phép các tổ chức tư nhân và chính phủ áp dụng những đổi mới trong công nghệ kỹ thuật số để cải tiến các quy trình và xác định các mô hình kinh doanh mới.
Trong nông nghiệp tuần hoàn, tất cả các bước của hệ thống thực phẩm từ trồng trọt, thu hoạch, đóng gói, chế biến, vận chuyển, tiếp thị, tiêu thụ và xử lý thực phẩm đều được thiết kế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Sự tích hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp và canh tác hữu cơ, nông lâm kết hợp và tái chế nước và tái sử dụng nước thải là yếu tố chính của mô hình nông nghiệp tuần hoàn nhằm giảm lượng khí thải CO2, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn và cắt giảm đáng kể việc sử dụng đầu vào.
Quản lý chăn nuôi về bản chất là quản lý các hoạt động hàng ngày mà người nông dân thực hiện như một phần trong nỗ lực chăn nuôi gia súc của mình. Nó liên quan đến việc cung cấp và duy trì nhà ở đầy đủ, cung cấp chế độ ăn uống tốt, chăm sóc y tế và vệ sinh cho động vật. Phần mềm giúp thực hiện được gọi là ứng dụng quản lý chăn nuôi.
Hiển thị 1 - 5 of 141 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 29