Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273013
Số người đang truy cập: 15

Kỹ Thuật khuyến nông khuyến ngư - trồng trọt

Mô hình thâm canh điều bền vững tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Dự án Xây dựng Mô hình mẫu sản xuất thâm canh điều bền vững (thuộc chương trình dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2021-2023) được triển khai tại xã Cù Bị huyện Châu Đức và xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện với kết quả cụ thể như sau:
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và sản xuất một cảm biến sinh học dựa trên oxit graphene khử (rGO) và enzyme acetylcholinesterase (AChE) đã được phát triển và ứng dụng để phát hiện carbaryl trong các mẫu thực phẩm. Bộ cảm biến sinh học carbon / rGO / AChE thủy tinh được đặc trưng về mặt hình thái và điện hóa bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử quét và quang phổ trở kháng điện hóa / vôn kế tuần hoàn tương ứng. Các điều kiện đo điện áp xung vi phân tối ưu đã dẫn đến giới hạn phát hiện ở mức nanomol và đã đạt được việc xác định carbaryl trong cà chua.
Đối với sản xuất chuối theo tiêu chuẩn VietGAP, phòng trừ sâu bệnh hại nhất thiết phải áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp ICM và quản lý dịch hại tổng hợp IPM nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong quản lý dịch hại tổng hợp IPM cần chú trọng trước hết là phòng trừ bằng biện pháp canh tác, biện pháp cơ học và cuối cùng mới là biện pháp hóa học.
Đất trồng bưởi có thể trở nên ô nhiễm trong quá trình sản xuất do được bón thêm các hoá chất vật tư nông nghiệp. Vì vậy, người sản xuất cần phải chú ý tới việc đánh giá các mối nguy xuất hiện trong quá trình trồng cây bưởi tại trang trại.
Giống như việc bón phân cân đối, quản lý sâu bệnh hại thích hợp sẽ mang lại cây trồng khỏe mạnh. Cây trồng khỏe mạnh tạo ra sinh khối tối ưu, cần thiết cho việc sản xuất chất hữu cơ trong đất.
Khám phá cách thực hành nông nghiệp tái tạo có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu và thúc đẩy tính bền vững. Tìm hiểu về lợi ích của các phương pháp canh tác tái tạo bao gồm tăng cường sức khỏe của đất, đa dạng sinh học và hấp thụ carbon cũng như cách những phương pháp này có thể mang lại tác động tích cực đến môi trường.
Nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) là một phương pháp tiếp cận tổng hợp để quản lý đất trồng trọt, rừng, chăn nuôi và thủy sản nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh lương thực và biến đổi khí hậu với sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Cách tiếp cận CSA được thiết kế để xác định và vận hành sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Trong nông nghiệp tái tạo, việc thực hành không làm đất và sử dụng cây che phủ có thể đảo ngược quá trình dẫn đến lượng CO2 được lưu trữ dưới dạng SOC trong đất nhiều hơn là thải vào khí quyển, điều này hạn chế gây ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính theo đó góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Hiển thị 1 - 10 of 345 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 35