Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148685
Số người đang truy cập: 3

Kỹ thuật knkn

05/04/2021 09:00
Dự án phát triển giống bò thịt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, được UBND tỉnh phân giao Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc Phê duyệt dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Rà soát lại vùng quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao 19/04/2021 08:00
Ngày 30/3, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành nhằm đánh giá chủ trương quy hoạch quỹ đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ