Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11272697
Số người đang truy cập: 16

Kỹ thuật knkn

19/12/2023 13:00
Với chức năng đặc thù của khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân… Hoạt động khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và và hỗ trợ nông dân ứng phó với thiên tai trong nhệm vụ của mình.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và... 15/08/2023 10:00
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, kỳ họp thứ Mười Bốn đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đố...

Dạy nghề nông nghiệp

Ghi chép hồ sơ trong chăn nuôi để thuận lợi cho việc truy xuất và xây dựng thương... 08/12/2023 20:00
Ghi chép hồ sơ (nhật ký sản xuất) và lưu trử thông tin sản xuất là công việc cơ bản đầu tiên và cần thiết, làm cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều này hết sức cần thi...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ