Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7625061
Số người đang truy cập: 4

Kỹ thuật knkn

17/06/2021 15:00
Hàng trăm tấn thủy sản đến kỳ thu hoạch không ai thu mua khiến hàng trăm hộ nuôi trên địa bàn tỉnh như ngồi trên đống lửa. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị, vận động phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người nuôi vượt qua khó khăn.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Kế hoạch thực hiện phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai... 08/07/2021 15:00
Nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm và xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để p...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ