Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9098070
Số người đang truy cập: 8

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2023.
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho trồng trọt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn đang được xem là con đường ngắn nhất thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi, tạo chuỗi giá trị bền vững, ổn định kinh tế cho người chăn nuôi.
Theo kế hoạch năm 2023, Mục tiêu tổng quát của ngành nông nghiệp trong năm 2023 là tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý; phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
Hiển thị 1 - 10 of 1.441 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 145