Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273598
Số người đang truy cập: 25

cơ cấu tổ chức

Cơ Cấu Tổ Chức Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 19 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 35/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU