Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10110239
Số người đang truy cập: 11

Kỹ Thuật KNKN

Mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững: giải pháp phát triển nông nghiệp trong tương lai
Mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững (MHNNSTBV) là khái niệm hết sức mới mẻ trong mô hình nông nghiệp hiện đại. Không thể phủ nhận quá trình canh tác nông nghiệp hiện nay đang tàn phá hủy hoại thiên nhiên một cách trầm trọng và nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp lại không thể giảm. Mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững chính là giải pháp đang được kỳ vọng nhất trong tương lai. Chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của con người phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên thay vì phá hủy thiên nhiên.