Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148762
Số người đang truy cập: 7

Bộ - Trung Ương

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Ngày 16/3/2021, Thủ tường Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Xem toàn văn: "Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao" tại đậy.