Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9549981
Số người đang truy cập: 5

Bộ - Trung Ương

Tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cuối năm

Để chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quyết liệt phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Gần cuối năm là dịp nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Giai đoạn này cũng là thời điểm diễn biến thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các mầm bệnh động vật có điều kiện phát triển, lây lan, gây bệnh. Để chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương quyết liệt phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, để đảm bảo nguồn cung nông sản trong thời gian tới, đặc biệt là tiêu thụ thịt heo dịp cuối năm, Bộ đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể đẩy mạnh tái đàn trong nước và sản xuất con giống, bảo đảm tổng đàn cả nước đáp ứng đủ yêu cầu tiêu dùng; phối hợp với các Bộ liên quan ngăn chặn việc xuất khẩu thịt heo mảnh, heo xẻ qua đường tiểu ngạch. Đồng thời, Bộ yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu chăn nuôi phù hợp, tập trung sản xuất theo hướng an toàn, quy mô lớn.

Hình minh họa: Đoàn cán bộ thú y kiểm tra trại chăn nuôi heo.

Thực hiện Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY ngày 08 tháng 11 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 14799/UBND-VP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY theo quy định; đồng thời rà soát tham mưu, đề xuất  báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện trước ngày 30/11/2022.

Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY cho biết, để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, cụ thể:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

3. Bố trí nguồn lực tổ chức triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật sau:

- Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi (như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục,...) tại các địa phương đã, đang có dịch, có nguy cơ cao, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Thú y;

- Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng;

- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật; bảo đảm quản lý, kiểm soát thú y tại các cơ sở, điểm giết mổ động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào Việt Nam;

- Tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh, đặc biệt tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh, có nguy cơ cao.

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng … về các loại dịch bệnh nguy hiểm, nguy cơ, nguyên nhân phát sinh và giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

5. Thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND các cấp đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc triển khai các biện pháp kỹ thuật nêu trên.

6. Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo; trong đó cần bố trí kinh phí triển khai các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Dại; kinh phí mua vắc xin, thuốc sát trùng và chi trả tiền công cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật.

7. Kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp, ….

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thú y…

NT Bảo