Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866666
Số người đang truy cập: 6

Bộ - Trung Ương

08 Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án "Phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025"
Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1077/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025". Chúng tôi xin giưới thiệu 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án cụ thể gồm: