Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703773
Số người đang truy cập: 9

Bộ - Trung Ương

Dự án ưu tiên trong Đề án Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Theo đó, 08 dự án và nhiệm vụ ưu tiên thực hiện tại Đề án Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định đến năm 2025 bao gồm: