Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10111702
Số người đang truy cập: 70

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 150/QĐ-TTg" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Tải toàn văn Quyết định số 2388/QĐ-UBND tại đây