Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8560344
Số người đang truy cập: 6

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Quyết định Về việc sửa đổi Điều 3 Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SNN ngày 18/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-SNN Về việc sửa đổi Điều 3 Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SNN ngày 18/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem toàn văn Quyết định số 254/QĐ-SNN ngày 08/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại đây.