Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8560364
Số người đang truy cập: 6

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả djch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 07/12/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả djch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch này bao gồm các nội dung như sau:

  I. Mục tiêu;

  II. Quan điểm;

  III. Phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch;

  IV. Biện pháp áp dụng theo cấp độ;

  V. Tổ chức thực hiện;

  VI. Điều khoản áp dụng.

  Đính kèm 04 Phụ lục tại Kế hoạch

  Xem chi tiết Kế hoạch 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 tại đây: