Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6889612
Số người đang truy cập: 21

Bộ - Trung Ương

Thông báo 6586/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững

Thông báo 6586/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị phát triển hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các Hiệp định thương mại tự do

Ngày 23/8/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Nông và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội nghị Phát triển Hồ tiêu bền vững đáp ứng yêu cầu các Hiệp định thương mại tự do.

                                                                                                                                Theo Trung tâm khuyến nông Quốc gia

xem nội dung trong file sau

http://www.khuyennongvn.gov.vn/DesktopModules/TNNewsSolution/UserNewsList_TaiLieu_Download.ashx?url=/portals/0/tailieu/2019/10/hangweb/thong_bao_ket_luan_hn_ho_tieu_2382019.pdf