Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3940678
Số người đang truy cập: 9

Bộ - Trung Ương

Nghị định 42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Xem đầy đủ Nghị định tại đây:

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2019/05/42.signed.pdf