Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10624022
Số người đang truy cập: 8

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Thông báo V/v: Mời cung cấp báo giá con giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hạt giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cho thuê xe đi công tác trong tỉnh thực hiện 02 Dự án Chương trình mục tiêu năm 2023
Ngày 03 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành Thông báo số 36/TB-TTKN V/v: Mời cung cấp báo giá con giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hạt giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cho thuê xe đi công tác trong tỉnh thực hiện 02 Dự án Chương trình mục tiêu năm 2023.

Kính gửi: Các Công ty, Các Cơ sở, Các Cửa hàng cung cấp con giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hạt giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cho thuê xe.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu mua một số con giống vật nuôi (con giống bò, con giống dê, con giống heo rừng lai thương phẩm), thức ăn chăn nuôi, hạt giống, vật tư nông nghiệp, ... để thực hiện 02 dự án Chương trình mục tiêu trong tháng 11 - 12/2023, cụ thể:

(Có danh mục và số lượng cụ thể đính kèm)

Đề nghị Quý Công ty, Quý Cơ sở, Quý Cửa hàng nếu có quan tâm gởi Báo giá (Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bóc dỡ và thuế VAT) và hợp đồng tương tự (áp dụng cho con giống vật nuôi, nếu có) cho Trung tâm Khuyến nông chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày 08/11/2023 (Thứ Tư), cụ thể:

- Địa chỉ tiếp nhận Bảng Báo giá:

+ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Địa chỉ; Hẻm 498, đường CMT8, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu.

+ Điện thoại (0254) 3826 415.

- Thông báo này được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến Nông địa chỉ: http://knkn.baria-vungtau.gov.vn

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Danh mục và số lượng yêu cầu báo giá.

- Mẫu Bảng báo giá (tham khảo)

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/hiện);

  • BGĐ Trung tâm (để biết);
  • Lưu: VT, HSDA, Thuỳ, Tài (15b).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Nhật Quang

Thông báo số 36/TB-TTKN V/v: Mời cung cấp báo giá con giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hạt giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cho thuê xe đi công tác trong tỉnh  thực hiện 02 Dự án Chương trình mục tiêu năm 2023.