Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10163911
Số người đang truy cập: 8

Bộ - Trung Ương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (theo Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT)
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho trồng trọt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Tải toàn văn Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại đây.