Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9098131
Số người đang truy cập: 5

Kỹ Thuật KNKN

Thụ phấn nhân tạo dưa chuột

Dưa chuột dựa vào thụ phấn để thụ phấn. Ong là loài thụ phấn chính cho chúng, mặc dù ong có xu hướng thích các loại cây khác hơn dưa chuột. Ong mang phấn hoa từ hoa dưa chuột đực sang hoa dưa chuột cái, cho phép hoa cái tạo ra dưa chuột.

Nếu hoa dưa chuột của bạn không được thụ phấn, bạn có thể thụ phấn cho dưa chuột bằng tay. Hoa thụ phấn bằng tay thực sự có xu hướng tạo ra những vụ mùa tốt hơn vì bạn có thể lập kế hoạch và thời gian thụ phấn để tối đa hóa hiệu quả của cây trồng. Đây là cách thực hiện:

Bước 1: Chờ cho đến khi hoa nở nhiều hơn để xác định hoa đực và hoa cái. Đừng sử dụng những bông hoa đầu tiên, vì chúng thường là hoa đực. Hoa cái bắt đầu nở chỉ một hoặc hai tuần sau những bông hoa đực đầu tiên.

Bước 2: Lấy phấn hoa từ hoa dưa chuột đực tươi bằng tăm bông, chổi sơn nhỏ hoặc đơn giản là lấy nhị hoa ra khỏi hoa.

Bước 3: Cho hạt phấn vào bầu nhụy của hoa cái. Một hoa đực có thể thụ phấn cho nhiều hoa cái, vì vậy nếu cây của bạn có nhiều hoa cái hơn hoa đực thì không có gì đáng lo ngại. Điều này có thể hơi tẻ nhạt vì phấn hoa nhỏ và dính, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng nếu hoa của bạn không tạo ra dưa chuột.

Hình: Thụ phấn cho dưa chuột

Dưa chuột có tự thụ phấn không?

Dưa chuột tự thụ phấn. Tự thụ phấn không có nghĩa là chúng tự thụ phấn, nhưng điều đó có nghĩa là một cây duy nhất tạo ra cả hoa đực và hoa cái. Đây là ý nghĩa của nó đối với bạn:

Phấn hoa từ hoa đực có thể được sử dụng để thụ phấn cho hoa cái từ cùng một cây, vì vậy không cần phải lo lắng về việc theo dõi hoa nào từ cây nào.

Hoa đực nở thành cụm từ 3 đến 5 hoa, thường có cuống ngắn hơn hoa cái và rụng khỏi cây sau khi thụ phấn.

Hoa cái tự nở, một hoa trên một thân và có bầu nhụy ở trung tâm, và sẽ phát triển một quả nhỏ ở gốc thân sau khi thụ phấn.

PS Thanh