Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9550121
Số người đang truy cập: 5

Bộ - Trung Ương

Tăng cường quản lý dụng thuốc bảo về thực vật
Ngày 02/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam thay thế cho Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021.

Ngày 02 tháng 12 năm 2022,  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến vừa ký, ban hành thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam thay thế cho Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28 ngày 12 tháng 2021.

Theo đó, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm 1.758 hoạt chất với 4.374 tên thương phẩm. Cụ thể:

+ Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ sâu: 689 hoạt chất với 1670 tên thương phẩm; Thuốc trừ bệnh: 651 hoạt chất với 1492 tên thương phẩm; Thuốc trừ cỏ: 256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm; Thuốc trừ chuột: 08 hoạt chất với 37 tên thương phẩm; Thuốc điều hoà sinh trưởng: 58 hoạt chất với 172 tên thương phẩm; Chất dẫn dụ côn trùng: 08 hoạt chất với 08 tên thương phẩm; Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm; Chất hỗ trợ (chất trải): 05 hoạt chất với 06 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm.

+ Thuốc bảo quản lâm sản: 07 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

+ Thuốc khử trùng kho: 03 hoạt chất với 09 tên thương phẩm.

+ Thuốc sử dụng cho sân golf: Thuốc trừ bệnh: 02 hoạt chất với 02 tên thương phẩm; Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm; Thuốc điều hoà sinh trưởng: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

+ Thuốc xử lý hạt giống: Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm; Thuốc trừ bệnh: 13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

+ Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Ngoài ra, Thông tư này quy định Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm:

+ Thuốc trừ sâu và thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

+ Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất.

+ Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất.

+ Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất.

So với Thông tư cũ, Thông tư mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2023, có thêm 79 hoạt chất với 301 tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, chủ yếu nằm trong nhóm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ.

Thông tư này vẫn giữ nguyên 31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam bao gồm các hoạt chất: 2.4.5 T, Captan, Captafol, Methamidophos, Aldrin, Carbofuran, Chlordane, Methyl Parathion, Parathion Ethyl, BHC, Lindane...

Tăng cường kiểm tra, quản lý thuốc bảo vệ thực vật (hình minh họa).

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã loại bỏ 12 hoạt chất gồm Carbendazim, Thiophanate Methyl, Benomyl, Paraquat, 2,4D, Acephate, Diazinon, Zinc phosphide, Malathion, Chlorpyrifos ethyl, Fipronil, Glyphosate với 1.706 tên thương phẩm có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Cuối năm 2021, Cục Bảo vệ thực vât (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có công văn gửi các hiệp hội và các tổ chức, cá nhân kinh doanh về kế hoạch rà soát, loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật.

Dự kiến kế hoạch các hoạt chất sẽ được đưa ra khỏi danh mục trong quý II năm 2022, gồm hoạt chất Carbosulfan, Benfuracarb. Tuy nhiên, trong Thông tư mới, hai hoạt chất này vẫn nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Diễm Hằng