Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10111570
Số người đang truy cập: 55

Thông Tin Khác

Thông báo và mời thẩm định giá con giống vật nuôi (con giống bò và con giống thuỷ sản).
Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Thông báo số 12/TB-TTKN về việc Thông báo và mời thẩm định giá con giống vật nuôi (con giống bò và con giống thuỷ sản).

Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá.

   Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TTKN ngày 20 tháng 7 năm 2023 về việc Tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện các mô hình trình diễn thuộc Kế hoạch khuyến nông năm 2023.

   Để đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền về giá tài sản phục vụ công tác mua sắm con giống vật nuôi (con giống bò và con giống thuỷ sản) hỗ trợ các hộ dân tham gia thực hiện mô hình trình diễn thuộc Kế hoạch Khuyến nông năm 2023. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây được gọi tắt là Trung tâm Khuyến nông) thông báo rộng rãi đến các Doanh nghiệp thẩm định giá nội dung đề nghị thẩm định giá như sau:

   1. Khối lượng công việc thẩm định giá.

   - Con giống bò sinh sản (10 con);

   - Con giống thuỷ sản (18.900 con các loại), cụ thể:

     + Con giống cá mú lai (1.250 con);

     + Con giống cá rô phi (4.200 con);

     + Con giống cá chép (900 con);

     + Con giống cá trắm (900 con);

     + Con giống cá chém (1.250 con);

     + Con giống cá diêu hồng (5.000 con);

     + Con giống lươn (5.400 con).

   2. Hàng hoá thẩm định (Con giống vật nuôi)

   Con giống vật nuôi phải phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   3. Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

   Nếu các Doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Trung tâm Khuyến Nông chậm nhất 16 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2023 (thứ 6)

   Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ năng lực: Trung tâm Khuyến Nông (Hẻm 498, đường CMT8, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại (0254) 3826 415.

Xem toàn văn Thông báo số 12/TB-TTKN tại đây.

Xem toàn văn nội dung tiêu chí kỹ thuật tại đây:

Xem toàn văn Kế hoạch số 30/KH-TTKN ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Kế hoạch tổ chức thẩm định giá con giống vật nuôi thực hiện các mô hình trình diễn thuộc kế hoạch Khuyến nông năm 2023 tại đây.