Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11272462
Số người đang truy cập: 22

Kỹ Thuật KNKN

Phòng trừ sâu hại trên hoa cúc

Sâu đất: (Agrotis spp.): Loại sâu này thường cắn ngang gốc cây, đặc biệt là cây mới trồng. Chúng thường hoạt động vào ban đêm nên cần phun thuốc vào các buổi chiều tối sau khi đã tưới đất thật ẩm. Sử dụng cypermethrin + profenofos (Polytrin), esfenvalerate (Sumi alpha)… để phòng trừ. Loại sâu phải phun ngay sau khi trồng và chỉ phun 1-2 lần trong tuần đầu tiên.

Sâu cắn lá, ngọn (Tortix, spodoptera exigua) : Loại sâu này thường cắn trên lá, ngọn, thân cây và hoa. Phun định kỳ 15 – 20 ngày/lần với esfenvalerate (Sumi alpha), fipronil (Regent), diafenthiuron (Pegasus), permethrin (Map-permethrin)… để phòng trừ. Có thể sử dụng bẫy có chứa các chất dẫn dụ các loại bướm của các loại sâu này để diệt trừ.

Rầy, rệp, bọ trĩ: Thường sinh sống trên lá và ngọn non của cây và hoa, chúng chích hút nhưa cây làm ngọn cây không thể phát triển bình thường được, làm hoa biến dạng, đổi màu. Dùng esfenvalerate methomyl (Lanate), esfenvalerate (Sumi alpha), methidathion (supracide)… phun định kỳ 15 – 20 ngày/lần để phòng trừ.

Nhện đỏ (Tetranychus sp): Có kích thước rất nhỏ sống ở mặt dưới, trên cây, hoa, thường nhện chích hút làm cây kém phát triển, hoa không nở được hoặc bị méo mó. Nhện đỏ thường có khả năng khán thuốc cao nên cần dùng các loại thuốc đặc trị và phải thường xuyên luân phiên thay đổi. Sử dụng chlorophenyl (Kelthane), diafenthiaron (Pesasus), cypermethrin + profenofos (Polytrin), hexythiazox (Nissorun), propargite (Comite), abametin (Vectimec), fenpyroxiate (Ortus), emamectin benzoate (Hootox)… phun định kỳ 7 – 10 ngày/lần để phòng trừ.

Ruồi đen (Liriomyza spp): Loại ruồi này thường thích chích hút và đẻ trứng trên lá. Ấu trùng nở từ trứng đục lá tạo nên các đường rãng ở mặt dưới của lá. Dùng abamectin (Tập kỳ), methidathion (Supracide), esfenvalerate (Sumi alpha), imdacloprid (Confidor), cyromazine (Trigard), azadiarachtin (Neem nim)… phun định kỳ 5 – 7 ngày/lần để phòng trừ.

Cày xới, chuẩn bị đất kỹ và phun thuốc diệt nhộng của loại ruồi này trước khi trồng. Có thể kết hợp treo bẫy vàng để bắt loại ruồi này.

Thanh Tâm