Kỹ Thuật KNKN

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10606556
Số người đang truy cập: 6

Kỹ Thuật KNKN

Bà Rịa – Vũng Tàu: đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Tổng mức đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn này khoảng hơn 13 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là gần 3 tỷ đồng và từ các nguồn khác là hơn 10 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; trong đó, có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 81%; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 40%; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Hình: Khách du lịch đến tham quan vườn bưởi da xanh tại xã Sông Xoài, TX Phú Mỹ

Để thực hiện được mục tiêu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề ra các giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để hỗ trợ thực hiện các nội dung chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình, tập trung các chuyên đề trọng tâm như môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn...

MNT