Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273510
Số người đang truy cập: 27

Kỹ Thuật KNKN

Cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Ngày 28/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Để việc thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các địa phương xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, bố trí nguồn lực (nhân lực và tài chính) thực hiện việc thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói; trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Hình: Bưởi da xanh xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ

Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ cho biết, hợp tác xã có 18 ha diện tích trồng bưởi của 5 hộ, với sản lượng khoảng 540 tấn/năm đang được thiết lập hồ sơ để cấp mã vùng trồng. Theo ông Kha, để được thiết lập mã số vùng trồng, trước hết phải thay đổi phương thức sản xuất, sản phẩm phải đạt yêu cầu tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Do đó, những năm qua, ông và các hộ trong hợp tác xã đã dần chuyển đổi sang trồng bưởi theo hướng hữu cơ. Đồng thời thực hiện ghi chép nhật ký cây trồng, gắn mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký thương hiệu nhãn hiệu… Nhờ đó, 18 ha bưởi đã đủ điều kiện để xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ....

Bảo Nhi