Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273447
Số người đang truy cập: 19

Dạy Nghề Nông Nghiệp

Tổ chức 12 lớp tập huấn cho đối tượng nhận chuyển giao trong năm 2023

Thực hiện Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch khuyến nông năm 2023 thuộc Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025.

Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng kế hoạch tổ chức 12 lớp tập huấn cho đối tượng nhận chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (Kế hoạch số 42/KH-TTKN ngày 27/9/2023 và kế hoạch số 45/KH-TTKN ngày 10/10/2023)

Theo kế hoạch các lớp tập huấn được tổ chức kể từ ngày 04/10/2023 đến ngày 22/11/2023. Căn cứ theo nhu cầu từ các địa phương, nội dung các lớp tập huấn được xây dựng bao gồm: Trồng hoa huệ trắng tại huyện Côn Đảo; kỹ năng phân tích mẫu và thu thập thông tin thị trường; kỹ thuật chăn nuôi dê; kỹ thuật chăn nuôi bò, kỹ thuật trồng cây sầu riêng theo hướng hữu cơ; kỹ thuật ủ phân hữu cơ và kỹ thuật trồng lúa. Giảng viên tập huấn là các thạc sỹ chuyên  ngành nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông mời về giảng dạy từ các đơn vị đào tạo, chuyển giao có kỹ năng sư phạm và có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Mục tiêu đề ra sau lớp tập huấn là nhằm nâng cao kỹ thuật sản xuất cũng như nắm vững quy trình kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi cho bà con nông dân (đối tượng nhận chuyển giao) để áp dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Hình: Một lớp tập huấn khuyến nông

Bên cạnh 12 lớp tập huấn cho đối tượng nhận chuyển giao thì Trung tâm cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức 03 lớp tập huấn đào tạo cho đối tượng chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp (dự kiến thực hiện từ tháng 10- tháng 11/2023). Đây là 02 nội dung thuộc nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo được UBND giao cho Trung tâm Khuyến nông thực hiện trong kế hoạch khuyến nông năm 2023 thuộc chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Diệu Phương