Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7349891
Số người đang truy cập: 5

Chăn Nuôi

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi
Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, tăng hiệu quả kinh tế, ngành chăn nuôi đang thực hiện các biện pháp nhằm tạo ra sản phẩm đủ điều kiện an toàn dịch bệnh (ATDB).