Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 10606597
Số người đang truy cập: 7

Kỹ thuật knkn

11/09/2023 22:00
Bài báo khoa học tựa đề: Gene tech spares male chicks from cull by preventing them from hatching; tác giả: Hannah Confino; đăng ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và... 15/08/2023 10:00
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, kỳ họp thứ Mười Bốn đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đố...

Dạy nghề nông nghiệp

Nông nghiệp tuần hoàn: Sự tích hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, tái chế nước thải và... 01/12/2022 19:00
Trong nông nghiệp tuần hoàn, tất cả các bước của hệ thống thực phẩm từ trồng trọt, thu hoạch, đóng gói, chế biến, vận chuyển, tiếp thị, tiêu thụ và xử lý thực phẩm đều được thiết k...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ