Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703893
Số người đang truy cập: 4

Kỹ Thuật KNKN

Tải và xem các clip: Quy trình cấp, thu hồi mã số vùng trồng/cơ sở đóng gói và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phổ biến, tuyên truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại văn bản số 3168/SNN-NVTH ngày 24/8/2022.

Để xem "Quy trình cấp, thu hồi mã số vùng trồng/cơ sở đóng gói và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc" vui lòn tải và xem các clip tại phụ lục đính kèm (trang 2) của file đính kèm này (văn bản số 2670/BVTV-HTQT của Cục Bảo vệ thực vật).