Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866686
Số người đang truy cập: 9

Kỹ Thuật KNKN

Kỹ thuật canh tác cây Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 26 tháng 01 năm 2022, Cục Trồng trọt phát hành văn bản số 105/TT-CCN Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực. Mục đích: phổ biến đến các tổ chức, cá nhân và các địa phương tham khảo áp dụng rộng rãi trong sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông trân trọng phổ biến đến đọc giả tài liệu kỹ thuật:

Tải tài liệu tại đây: Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.