Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3029832
Số người đang truy cập: 10

Trồng Trọt

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016

Ngày 16/5/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.

          Tính đến hết ngày 31/12/2016, hiện trạng rừng toàn quốc có diện tích 14.377.682 ha trong đó rừng tự nhiên 10.242.141 ha và rừng trồng 4.135.541 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.631.934 ha, độ che phủ là 41,19%.

Trồng rừng tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu

 

          Về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích tự nhiên 198.864 ha thì diện tích có rừng 28.257 ha trong đó rừng tự nhiên 16.335 ha và rừng trồng 11.922 ha, đạt tỉ lệ che phủ 13,7 %.

          Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng cho Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý và sử Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp; Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

          Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng giao trách nhiệmcho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; Giao UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                      VTH