Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9098079
Số người đang truy cập: 6

Kỹ Thuật KNKN

Chuyển giao kỹ thuật về quản lý bệnh chết nhanh chết chậm hiệu quả trên cây hồ tiêu

Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện trình diễn mô hình quản lý bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu. Mô hình thực hiện tại 4 hộ tại xã Bình Giã, Huyện Châu Đức với với quy mô 3 ha.

Việc trình diễn mô hình trên với mục tiêu: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất; Sử dụng các CPSH, vi sinh trong sản xuất, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, tái tạo lại sự cân bằng sinh vật và sinh vật đất theo hướng có lợi tự nhiên, tạo sự bền vững trong canh tác.

Tính đến ngày 31/12/2022, mô hình đã thực hiện được 3 tháng, hiện vườn tiêu phát triển tốt, cây tiêu đang trong giai đoạn nuôi trái, tỷ lệ đậu trái cao, tỷ lệ sâu bệnh không đáng kể (Bọ xít muỗi, rệp sáp), viên chức kỹ thuật tiếp tục theo dõi và hướng dẫn quy trình bón phân giai đoạn nuôi trái và phòng trừ sâu bệnh hại. Dự kiến thu hoạch vào tháng 2/2023.

Hình: Mô hình quản lý bệnh chết nhanh chết chậm trên hồ tiêu

Trong thời gian thực hiện mô hình, viên chức kỹ thuật đã hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ hoai mục bằng chế phẩm vi sinh Trichoderma, sử dụng phân hữu cơ vi sinh để thay thế và giảm thiểu phân hóa học; sử dụng chế phẩm, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, nấm đối kháng để phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa, làm thông thoáng và thoát nước cho vườn tiêu vào mùa mưa để hạn chế bệnh hại.

Thanh Sơn