Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

https://youtu.be/G0AocjW0AWA

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6394083
Số người đang truy cập: 18

Kỹ thuật knkn

02/12/2020 10:00
Tài liệu gối đầu dành cho nhà nông và người làm công tác khuyến nông: "Cây Lúa - Hướng dẫn thực hành về quản lý dinh dưỡng". Tác giả: Thomas Fairhurst, Christian Witt, Roland Buresh và Achim Dobermann (Người dịch: Nguyễn Trường Giang - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế; Viện Dinh dưỡng Thực vật Quốc tế; Viện Kali Quốc tế.

Mô hình Khuyến nông - khuyến ngư

CÂY LÚA - Hướng dẫn thực hành về quản lý dinh dưỡng 02/12/2020 10:00
Tài liệu gối đầu dành cho nhà nông và người làm công tác khuyến nông: "Cây Lúa - Hướng dẫn thực hành về quản lý dinh dưỡng". Tác giả: Thomas Fairhurst, Christian Witt, Roland Bures...

Chỉ Đạo Điều Hành

Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.

Thông Tin Nội Bộ