Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866630
Số người đang truy cập: 4

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Cục Trồng trọt đã có văn bản số 902/TT-CCN về việc giới thiệu Bộ tài liệu đào tạo TOT và TOF trên cà phê vối. Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam được xây dựng dành cho đối tượng là tập huấn viên và người sản xuất (TOT, TOF) gồm có 10 phần chính: (1) giống; (2) kỹ thuật trồng, (3) quản lý nước tưới, (4) quản lý cỏ dại; (5) tỉa cành, tạo tán và ghép cải tạo; (6) quản lý phân bón; (7) quản lý sâu bệnh hại; (8) thu hoạch, sơ chế, bảo quản; (9) sản xuất cà phê thích ứng biến đổi khí hậu; (10) an toàn và vệ sinh lao động/các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Cục Trồng trọt đã có văn bản số 902/TT-CCN về việc giới thiệu Bộ tài liệu đào tạo TOT và TOF trên cà phê vối. Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam được xây dựng dành cho đối tượng là tập huấn viên và người sản xuất (TOT, TOF) gồm có 10 phần chính: (1) giống; (2) kỹ thuật trồng, (3) quản lý nước tưới, (4) quản lý cỏ dại; (5) tỉa cành, tạo tán và ghép cải tạo; (6) quản lý phân bón; (7) quản lý sâu bệnh hại; (8) thu hoạch, sơ chế, bảo quản; (9) sản xuất cà phê thích ứng biến đổi khí hậu; (10) an toàn và vệ sinh lao động/các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Cục Trồng trọt đã có văn bản số 902/TT-CCN về việc giới thiệu Bộ tài liệu đào tạo TOT và TOF trên cà phê vối. Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam được xây dựng dành cho đối tượng là tập huấn viên và người sản xuất (TOT, TOF) gồm có 10 phần chính: (1) giống; (2) kỹ thuật trồng, (3) quản lý nước tưới, (4) quản lý cỏ dại; (5) tỉa cành, tạo tán và ghép cải tạo; (6) quản lý phân bón; (7) quản lý sâu bệnh hại; (8) thu hoạch, sơ chế, bảo quản; (9) sản xuất cà phê thích ứng biến đổi khí hậu; (10) an toàn và vệ sinh lao động/các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Việc đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là một trong các nhiệm vụ quan trọng của nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông về Kinh tế nông nghiệp và những vấn đề liên quan đến chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông về “Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa”. Mục đích: Nâng cao trình độ chuyên nông, nghiệp vụ, kỹ năng khuyến nông cho đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp về hiệu quả kinh tế trong canh tác cây lúa và các vấn đề có liên quan.
Hiển thị 1 - 10 of 1.292 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 130