Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11273814
Số người đang truy cập: 58

Kỹ Thuật KNKN

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối (Robusta) bền vững tại Việt Nam
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Cục Trồng trọt đã có văn bản số 902/TT-CCN về việc giới thiệu Bộ tài liệu đào tạo TOT và TOF trên cà phê vối. Bộ tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam được xây dựng dành cho đối tượng là tập huấn viên và người sản xuất (TOT, TOF) gồm có 10 phần chính: (1) giống; (2) kỹ thuật trồng, (3) quản lý nước tưới, (4) quản lý cỏ dại; (5) tỉa cành, tạo tán và ghép cải tạo; (6) quản lý phân bón; (7) quản lý sâu bệnh hại; (8) thu hoạch, sơ chế, bảo quản; (9) sản xuất cà phê thích ứng biến đổi khí hậu; (10) an toàn và vệ sinh lao động/các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Tải tài liệu bên dưới:

Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối (Robusta) bền vững tại Việt Nam