Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866475
Số người đang truy cập: 13

Thông Tin Chuyên Ngành

Tập huấn: Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa
Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông về “Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa”. Mục đích: Nâng cao trình độ chuyên nông, nghiệp vụ, kỹ năng khuyến nông cho đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp về hiệu quả kinh tế trong canh tác cây lúa và các vấn đề có liên quan.