Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8703748
Số người đang truy cập: 7

Trồng Trọt

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỀU BỀN VỮNG Ở BÀ RỊA VŨNG TÀU
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu giữ ổn định diện tích điều khoảng 8.000 ha, trồng tập trung thành vùng sản xuất hàng hóa ở các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và thị xã Phú Mỹ; tăng năng suất, chất lượng cho cây điều đến năm 2020 đạt trên 1,5 tấn/ha.