Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8866489
Số người đang truy cập: 11

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Các giải pháp chủ yếu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2022 - 2025 (tiếp tục thực hiện đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tiếp tục thúc đẩy, tạo động lục phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, gắn bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án số 04 trong giai đoạn 2022 - 2025.