Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8335410
Số người đang truy cập: 5

Bộ - Trung Ương

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành văn bản số 04/VBHN-BNN về việc Xác thực văn bản hợp nhất. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi, có hiệu lục từ ngày 10/01/2022.

Xem toàn văn Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi tại đây.