Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8335475
Số người đang truy cập: 7

Bộ - Trung Ương

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Ngày 13/4/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành văn bản số 2251/BNN-KTHT về việc Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Gửi các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2022.

Phạm vi triển khai: trên toàn quốc

Đính kèm: Kế hoạch số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022 của Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương về việc Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Đính kèm: Công văn số 2251/BNN-KTHT ngày 13/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.