Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8560339
Số người đang truy cập: 6

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 21 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTKN về việc kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem đầy đủ Quyết định số 13/QĐ-TTKN tại đây.