Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708665
Số người đang truy cập: 6

Thông Tin Chuyên Ngành

Kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản
Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến khâu tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn huyện Châu Đức gặp nhiều khó khăn. Trước tình trạng đó, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội đã vào cuộc kết nối, giúp nông dân tiêu thụ kịp thời các sản phẩm nông nghiệp.