Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8560223
Số người đang truy cập: 6

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Khẩn trương triển khai dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021
Năm 2021, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, hầu hết các dựa án, chương trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều triển khai chậm về tiến độ hoặc hủy bỏ so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước, trong thời gian thực hiện các biện pháp giản cách xã hội, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẩn trương triển khai dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2021 ngay sau khi thực hiện “bình thường mới” sau dịch bệnh.