Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708538
Số người đang truy cập: 7

Thông Tin Chuyên Ngành

Người nuôi heo dè dặt tái đàn
Thời điểm này những năm trước, người nuôi heo đã chuẩn bị tái đàn, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá xuất chuồng một số vật nuôi giảm sâu khiến người nuôi dè dặt tái đàn.