Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708628
Số người đang truy cập: 7

Thông Tin Chuyên Ngành

BR-VT Nhanh chóng ngăn chặn bệnh viên da nổi cục trên trâu bò.
Với khả năng lây lan bệnh nhanh, dễ hậu quả nặng nề cho gia súc, thời gian bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò xuất hiện tại nhiều địa phương đã gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi.