Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7708509
Số người đang truy cập: 12

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử".
Ngày 15/9/2021 Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành văn bản số 1623/STTTT-VTCNTT về việc phổ biến, cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử".

Thực hiện công văn số 10440/UBND-VP ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ứng dụng cộng nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch tiêm chủng  vắc xin phòng COVID-19, trong đó "Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đề xuất danh sách tiêm có trách nhiệm vận động các đối tượng trong danh sách tiêm có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử""

Tải trực tiếp và xem clip hướng dẫn cài đặt "Sổ sức khỏe điện tử" theo đường liên kết bên dưới:

/documents/229829/0/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20App%20S%E1%BB%95%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD.mp4

hoặc đường dẫn cài đặt xem tại đường dẫn: <https://www.youtube.com/watch?v=ymzRCqlyecc>