Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7625612
Số người đang truy cập: 7

Bộ - Trung Ương

Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H8N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể động lực cao khác lây lan diện rộng.
Ngày 02/7/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ban hành Công điện số 4154/CĐ-BNN-TY về việc về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H8N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể động lực cao khác lây lan diện rộng.

   Xem toàn văn Công điện số 4154/CĐ-BNN-TY "CÔNG ĐIỆN KHẨN" tại đây.