Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219104
Số người đang truy cập: 3

Thông Tin Chuyên Ngành

Mùa mưa đến sớm, đề phòng dông, lốc
Mưa chuyển mùa xuất hiện sớm tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, trong đó có BR-VT. Tình trạng này khá phổ biến và đã diễn ra nhiều lần, nhưng hiếm khi đến sớm hơn 2-3 tuần như năm nay. Đây là một trong những biểu hiện thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu.