Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219064
Số người đang truy cập: 3

Bộ - Trung Ương

Văn bản số 2784/UBND-VP ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh BRVT V/v hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch
Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh BRVT đã ban hành văn bản số 2784/UBND-VP về việc hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch theo văn bản hướng dẫn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ Công thương.

Xem chi tiết văn bản hướng dẫn số 1083/BCT-TTTN của Bộ Công thương tại đây