Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7219216
Số người đang truy cập: 5

UBND Tỉnh

Văn bản số 3546/UBND-VP ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh BRVT V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh BRVT đã ban hành văn bản số 3546/UBND-VP về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Xem chi tiết văn bản số 1588/BNN-TY tại đây