Danh Mục

ban Biên tập

Video Tư Liệu kỹ Thuật

Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7148687
Số người đang truy cập: 5

Sở Nông Nghiệp & PTNT

Thông báo Kết luận số 183/TB-SLĐTBXH ngày 29/3/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phó ban thường trực) tại cuộc họp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh năm 2021
Ngày 25/3/2021, đồng chí Đinh Thị Trúc My, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác người cao tuổi Tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban công tác người cao tuổi theo sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân Tỉnh (Trưởng Ban công tác người cao tuổi Tỉnh) tại Công văn số 2513/UBND-VP ngày 17/3/2021. Tham dự cuộc họp có 13 thành viên thuộc các Sở: Y tế, Tư pháp, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngoại vụ; Ban đại diện Hội người cao tuổi Tỉnh; Ban dân tộc Tỉnh; Hội cựu chiến binh Tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân tỉnh; Bảo hiểm xã hội Tỉnh.

   Xem Thông báo Kết luận số 183/TB-SLĐTBXH ngày 29/3/2021 tại đây.